Menno Köhler is top

De bedrijfjes van Menno Köhler werden meegesleurd in het failliesement van The Entertainment Group en daarmee kregen wij weer een oninbare vordering erbij. Kan gebeuren! De bv'tjes van Ruben van der Meer en Horace Cohen voor Frolive & Frøland gingen ook steeds failliet.
Maar daar stapt Menno binnen voor een Sinterklaas pak extra large en voldoet gelijk maar even alle openstaande facturen. Ook al waren het niet de grootste bedragen, erg netjes van hem. Zoals de uitdrukking luidt dat zouden meer mensen moeten doen.
We krijgen ook zijn boventallige kleding waar hij uitgekrompen is, voor over de dikmaakpakken. Als het zo door met zijn gewicht dan moet hij die binnenkort zelf gaan huren.